White Events

White Events

To white events είναι μια εταιρεία που προγραμματίζει, σχεδιάζει και υλοποιεί events. Στο πλαίσιο ανάβαθμισης της ψηφιακής εικόνας της εταιρείας μας ανέθεσε τη δημουργία του ιστοτόπου. Η δημιουργία του ιστοτόπου σύμφωνα με τις τρέχουσες τεχνολογικές μεθοδολογίες έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς και οι εν δυνάμη πελάτες πλέον μπορούν μέσα από ένα πλήρες εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον να ενημερωθούν για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα μέσα από το portfolio της εταιρείας.

  • Πελάτης: White-events
  • Υπηρεσίες: [Website Design & Development]
  • Ολοκληρώθηκε: 03/2019
Προβολη εργου