Υπηρεσιες

Υπηρεσίες

Brand Strategy & Planning
Brand Strategy & Planning
 • Δημιουργία & Ανάπτυξη Εταιρικής Ταυτότητας
 • Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Επικοινωνιακής Στρατηγικής
 • Προώθηση Νέων Project / Προϊόντων
 • Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων
Web Development & Design
Web Development & Design
 • Σχεδιασμός Ιστοσελίδων
 • Κατασκευή e-shop
 • UI/UX
 • Αναβάθμιση και Συντήρηση Ιστοσελίδων
Custom Software Development
Custom Software Development
 • Ανάλυση Απαιτήσεων του project
 • Σχεδιασμός Λογισμικού
 • Υλοποίηση
 • Υποστήριξη
 • Συνεχής Αναβάθμιση
Commercial Video Production
Commercial Video Production
 • Οπτικοακουστικές Παραγωγές
 • Παραγωγές Διαφημιστικών spots για χρήση στο διαδίκτυο
 • Παραγωγές Διαφημιστικών spots για χρήση στην τηλεόραση
 • Παραγωγές Εταιρικών Video
Services quote
Digital Insights & Planning
Digital Insights & Planning
 • Ανάλυση Επισκεψιμότητας Ιστοσελίδας
 • Google Analytics
 • Facebook Insights
 • SEO Ranking
 • Ανάλυση Αποτελεσματικότητας Καναλιού Προβολής
 • Διάγραμμα Συμπεριφοράς Χρηστών
 • Ανάλυση Στόχων Επιχείρησης
Social Media Marketing
Social Media Marketing
 • Στρατηγική Social Media
 • Διαχείριση Social Media και Δημιουργία Περιεχομένου
 • Προώθηση Δημοσιεύσεων & Δημιουργία Διαφημίσεων σε Facebook & Instagram
 • Καταμέτρηση & Ανάλυση Αποτελεσμάτων
 • Προετοιμασία και Διαχείριση Κρίσης στα Social Media
 • Ανάπτυξη Συνεργασίας με Influencers / Bloggers
eCommerce Strategy
eCommerce Digital Strategy
 • Performance Marketing
 • Native Ads
 • Χορηγούμενες Διαφημίσεις σε Facebook & Instagram
 • Διαφημίσεις Adwords & YouTube PreRoll
 • Ανάπτυξη Συνεργασιών με Affiliates / Price Comparison websites / Influencers
 • Καμπάνιες email, SMS & Viber